Podophyllum ‘Spotty Dotty’

Berberidaceae, Podophyllum 'Sp [...]